Inte möjligt avtala om rätt att i framtiden köpa fastighet

Jag ska hyra en villa och vill veta om man kan begära att det finns en köpesrätt i hyreskontraktet där priset är fastställt vid nuvarande värde av huset. Ägaren vill sälja huset om några år och jag har eventuellt intresse av att köpa då. Målning,tapetsering etc som jag själv bekostar vid inflyttning kommer att höja värdet på fastigheten. Finns det en bra lösning som fungerar för både mig och ägaren?

Lawline svarar

Hej! En utfästelse att i framtiden sälja fast egendom är inte bindande i svensk rätt. Jag vill därför starkt avråda dig från att avtala om en köprätt eftersom den inte kommer kunna verkställas med rättsordningens hjälp. Inget hindrar er däremot från att i framtiden avtala om att du då ska köpa fastigheten. Tapetsering målning, sedvanliga reparationer med anledning av villans försämring genom ålder och bruk ska enligt 12 kap. 15 § jordabalken utföras av hyresvärden. Om villan är ett enfamiljshus kan ni avtala en annan ordning. Eftersom du skriver att du har för avsikt att utföra en del värdehöjande arbeten på huset kan ni avtala att hyran sätts ned mot du ska stå för målning, tapetsering mm alternativt att en del av hyran betalas genom ditt arbete. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning