Inga särskilda formkrav för generalfullmakts giltighet

2010-08-16 i Formkrav
FRÅGA
Min far har blivit sjuk och därför tänkte vi inom familjen skriva en generalfullmakt som ger min mamma rätt att teckna avtal i min fars namn. Min fråga är nu om detta avtal måste offentlig göras eller skickas in för registrering. Har ett vagt minne av att man måste skicka in dem till tingsrätten och att detta måste göras av en advokat eller liknande. Stämmer detta eller är jag helt ute och cycklar?
SVAR
Hej!

Begreppet generalfullmakt finns inte i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några eller med mycket vida gränser. Kännetecknande är alltså att _fullmakten är allmänt hållen i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning._ Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, såsom skriftlighet, bevittnande, registrering, kungörande etc, svaret på din fråga är alltså nej.

En generalfullmakt kan utformas t ex så här:
Härmed befullmäktigas NN1 (ev personnummer, adress) att för mig, NN2 (ev personnummer, adress) att från och med denna dag företräda mig i alla mina angelägenheter, bevaka min rätt och sluta avtal för min räkning.
NN2 (underskrift)

Fullmakt att _sluta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom_ måste dock vara skriftlig för att vara giltig enligt avtalslagen 27 § st 2 (se lagtext: här). Om ni vill att fullmakten ska omfatta möjlighet att sluta något sådant avtal måste den vara skriftlig. I övrigt är skriftlighet att rekommendera ur bevissynpunkt.

Med vänlig hälsning
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (180)
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98481)