Psykisk misshandel

Vilken lag styr psyikisk misshandel mellan vuxna (kvinna mot man). Vilka paragrafer styr detta?

Lawline svarar

p<. Hej och tack för din fråga p<. I brottsbalken (1962:700)stadgas de gärningar som är straffbara. Vad gäller fysisk misshandel stadgas detta i 3 kap brottsbalken, se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm. Av kommentarerna till brottsbalken framgår att även vissa sårare fall av psykisk påverkan kan falla under misshandelsbegreppet men att det är svårt att dra en bestämd gräns utifrån lagtextens formulering. Det blir upp till domstolen att avgöra. p<. Övriga kapitel i brottsbalken som kan vara tillämpliga är kap 4 och 6. p<. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo