Ersätta självrisken för skadad bil

FRÅGA
Min bil blev skadad av snö och isras då jag stod på en gatuparkering vid mitt jobb. Har varit i kontakt med fastighetsägaren för att få ersättning för självrisken, de ville först ha fler bevis vilket de fick (ett vittne bl.a.) men nu har jag ej hört något mer. Vad kan jag göra? Parkerade jag på egen risk? Kan jag ta ärendet vidare?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Vad gäller fastighetsägarens ansvar för snöskottning av tak hänvisar jag till tidigare svar här på Lawline, se http://www.lawline.se/answers/10023.

Av din fråga framgår att du har vänt dig till fastighetsägaren men att inget har hänt. Mitt råd är att på nytt vända dig till dem och specificera ditt krav.

För de fall de väljer att inte ersätta dig kan välja att gå vidare genom att vända dig till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i frågan. Då du yrkar ersättning för självrisken torde beloppet understiga hälften av ett prisbasbelopp (i år 21 200 kr) och målet skulle således rubriceras som ett förenklat tvistemål, se rättegångsbalken (1942:740) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm 1 kap 3d §. I dessa mål är handläggningen något förenklad genom att det endast finns en domare, mot normalt tre och att du kan föra din egen talan. Men främst är det rättegångskostnaderna som är fördelen med förenklade tvistemål. Grundregeln vid tvistemål är att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångskostnad, se 18 kap 1 § och 8 § rättegångbalken. Vid förenklade tvistemål begränsas detta avsevärt, se 18 kap 8a§.

Lycka till!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97572)