Ersätta självrisken för skadad bil

Min bil blev skadad av snö och isras då jag stod på en gatuparkering vid mitt jobb. Har varit i kontakt med fastighetsägaren för att få ersättning för självrisken, de ville först ha fler bevis vilket de fick (ett vittne bl.a.) men nu har jag ej hört något mer. Vad kan jag göra? Parkerade jag på egen risk? Kan jag ta ärendet vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Vad gäller fastighetsägarens ansvar för snöskottning av tak hänvisar jag till tidigare svar här på Lawline, se http://www.lawline.se/answers/10023. Av din fråga framgår att du har vänt dig till fastighetsägaren men att inget har hänt. Mitt råd är att på nytt vända dig till dem och specificera ditt krav. För de fall de väljer att inte ersätta dig kan välja att gå vidare genom att vända dig till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i frågan. Då du yrkar ersättning för självrisken torde beloppet understiga hälften av ett prisbasbelopp (i år 21 200 kr) och målet skulle således rubriceras som ett förenklat tvistemål, se rättegångsbalken (1942:740) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm 1 kap 3d §. I dessa mål är handläggningen något förenklad genom att det endast finns en domare, mot normalt tre och att du kan föra din egen talan. Men främst är det rättegångskostnaderna som är fördelen med förenklade tvistemål. Grundregeln vid tvistemål är att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångskostnad, se 18 kap 1 § och 8 § rättegångbalken. Vid förenklade tvistemål begränsas detta avsevärt, se 18 kap 8a§. Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000