Vållande till annans död

Skulle en politiker kunna åtalas för för vållande till annans död om lagsystemet som satts upp på ett avgörande sätt bidragit till att en skör person tagit sitt liv?

Lawline svarar

Hej! Brottet vållande till annans död regleras i 3 kap. 7 § Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K3P7S1. Brottet är ett oaktsamhetsbrott vilket innebär att det för att bli fälld inte krävs att man haft för avsikt att döda en annan person. Ett oaktsamt uppträdande har istället orsakat döden. För att bli fälld för vållande till annans död krävs ett orsakssamband mellan det oaktsamma uppträdandet och den inträffade döden. Ett exempel på detta skulle kunna vara en person som alkoholpåverkad för fram en bil och som därigenom orsakar en trafikolycka där föraren i en mötande bil avlider. Personen som alkoholpåverkad förde fram bilen hade inte uppsåt, det vill säga avsikt, att döda någon annan. Istället har hans oaktsamma beteende, att föra en bil alkoholpåverkad, orsakat en annan persons död. Föraren kan därmed åtalas för vållande till annans död. Jag har svårt att tänka mig att en politiker som är med och stiftar en lag skulle anses vara oaktsam i den mening som avses i det aktuella straffstagandet. Sannolikt skulle det inte anses föreligga ett straffrättsligt orsakssamband mellan stiftandet av lagen och den omständigheten att en person tar sitt liv på grund av att han eller hon känner sig kränkt av lagen. Ett sådant åtal skulle således med all sannolikhet inte ha någon framgång. Vänliga hälsningar
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo