FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet04/08/2010

Lösa ut delägare i samägd sommarstuga

Vi är två syskon som äger en sommarstuga. Ena parten vill sälja till högstbjudande, alltså budgivning. Jag vill inte sälja utan lösa ut henne efter värdering. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Liknande frågor som denna finns redan besvarade av andra medlemmar i Lawline (se t.ex. http://lawline.se/answers/829) men i korthet gäller följande i din situation: Regler gällande samägd egendom finns i lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamägL), se https://lagen.nu/1904:48_s.1. SamägL är inte en tvingande lagstiftning utan den gäller endast om man inte har avtalat om att andra regler ska gälla. Ni som delägare har alltså full frihet att t.ex. avtala om att den ena ska få möjlighet att köpa den andres andel till ett visst överenskommet pris. Kan ni inte komma överens kan dock den delägare som vill sälja begära att sommarstugan ska säljas på offentlig auktion enligt 6§. Regleringen i 6§ kan sägas utgöra ett undantag från huvudregeln i 2§. I 2§ föreskrivs att det i regel krävs enighet bland delägarna för att kunna förfoga över det samägda. En eventuell försäljning kommer att ske genom en god man som utses av tingsrätten. Om du vill behålla sommarstugan har du dock rätt att delta i budgivningen. För det fall att sommarstugan säljs på offentlig auktion kan var och en av er delägare bestämma ett minimipris för försäljningen, se 9§. Det som skulle kunna förhindra att sommarstugan säljs på offentlig auktion är om du kan visa synnerliga skäl för anstånd. Det krävs dock mycket starka skäl för att en delägare ska kunna hindra en försäljning. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”