Uppsägning av hyresavtal innan tillträde

Hej, jag har skrivit på ett hyreskontrakt med en hyresvärd (1a hand) från den 1 september. Nu har jag ångrat mig och vill inte flytta in i den lägenhet jag skrivit kontrakt på. Måste jag betala 3 månaders uppsägningshyra från den 1 sep? MVH

Lawline svarar

Hej,

Av 12 kap 4 § 1 stycket 1 punkten jordabalken framgår att uppsägningstiden för ett bostadshyresavtal som gäller för obestämd tid är tre månader om inte längre uppsägningstid har avtalats. Avtalet upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som äger rum närmast efter tre månader från uppsägningen. 

Om kortare uppsägningstid har avtalats gäller överenskommelsen endast till förmån för hyresgästen. Hyresvärden måste iaktta en uppsägningstid på tre månader. Har det däremot avtalats om en längre uppsägningstid än tre månader är det endast hyresvärden som har att iaktta denna - en bostadshyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid enligt 5 § 1 stycket.  

Det finns vissa situationer då hyresgästen har rätt till förtida frånträde av hyresavtalet. Dessa regleras i 6 § 1 - 2 stycket och avser speciella situationer som dock inte är aktuella i ditt fall.

Dessvärre blir du tvungen att iaktta uppsägningstiden på tre månader trots att du inte tillträtt lägenheten och därför bör du säga upp avtalet så fort som möjligt. 

12 kap jordabalken (hyreslagen) hittar du här, https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1.

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning