Tvångsmatning av barn

Två frågor om att tvångsmata barn: 1. Finns det någon lag som begränsar vad man får göra för att få ett barn att äta? Är det t ex OK att hålla fast barnet och hålla undan händerna om barnet försöker hålla för munnen när det inte vill ha maten? Är det OK att ”bända upp” barnets mun och trycka in en sked med mat? Och i så fall, är det OK att sedan hålla för barnets mun så att det inte kan spotta ut maten? 2. OM det finns någon lag som begränsar vad man får göra, är det någon skillnad i medicinska fall? Om barnet vägrar äta under lång tid t ex, eller om barnet lider av en sjukdom som gör att han/hon MÅSTE hålla vikten för att hålla sig vid god hälsa…

Lawline svarar

Hej Det finns ingen lag som direkt behandlar tvångsmatning av barn. Det regler som kan vara aktuella är 3 kap. 5 § brottsbalken (misshandel) och 2 § lagen om särskild vård av unga (LVU), se https://lagen.nu/1990:52. Om barnet tillfogas barnet skador eller smärta vid matningen, kan föräldern ha gjort sig skyldig till misshandel. Se https://lagen.nu/1962:700#K3 Det torde inte vara tillåtet att hålla fast barnet, bända upp munnen och trycka in mat, även om barnet inte tillfogas smärta eller skada. Barnet kan få psykiska skador och få men för livet. Om barnet vägrar äta under lång tid, borde föräldern ta kontakt med sjukvården för att få råd hur man skall komma till rätta med problemet. Om föräldern undviker att kontakta sjukvården för att få hjälp och fortsätter att tvångsmata barnet, kan barnet komma att omhändertas enligt 2 § LVU på grund av brister i omsorgen. Kanske är det så att barnet lider av en psykisk åkomma som gör det svårt för han eller henne att äta. Det är förälderns ansvar att se till att en utredning av barnet sker så att adekvata stödåtgärder kan sättas in. Tvångsmatning är inte lösningen på problemet och torde i det flesta fall inte vara tillåtet.
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo