Arbetsgivaren vill ensidigt sänka de anställdas löner

Hej, jag undrar vad som gäller om en arbetsgivare hävdar att företaget har gått ekonomiskt dåligt i år 2010 och pga detta kommer ej några löner att betalas ut under juli månad? Dessutom att samtliga anställda 5 st på ett konsultföretag måste sänka sina löner med minst 10% utan att någon förhandling ägt rum? Företaget är ej anslutet till någon arbetsgivarorganisation och anställda är inte fackligt anslutna mer än till a-kassan.

Lawline svarar

Hej. Du ställer två olika frågor och jag besvarar dem nedan var för sig. Fråga 1: Både arbetstagare och arbetsgivare är skyldiga att uppfylla sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Arbetsgivarens viktigaste skyldighet enligt anställningsavtalet är att betala ut lön. Detta är ingenting som arbetsgivaren kan strunta i bara för att företaget för närvarande går dåligt. Ni har rätt att kräva att få ut den lön som framgår av era anställningsavtal, och om inte lönen betalas ut i tid kan ni kräva dröjsmålsränta av arbetsgivaren. En arbetsgivare som inte betalar ut lön anses också i väsentlig mån ha åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet . Arbetstagaren har då rätt att med omedelbar verkan frånträda (avsluta) anställningen (4§ 3st. Lag om Anställningsskydd). Flera rättsfall från Arbetsdomstolen (däribland AD 1971 nr.19 och AD 1976 nr.135) visar att en arbetstagare som inte får lön har rätt att lämna anställningen. Får du inte ut din lön och därför vill säga upp dig kan du alltså göra detta utan att behöva iaktta någon uppsägningstid. Fråga 2: Lönevillkor är en del av anställningsavtalet som ligger utanför arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Detta innebär att en arbetsgivare inte ensidigt kan sänka en anställds lön. En sådan förändring av anställningsavtalet är ogiltig, vilket bland annat framgår av rättsfallet AD 1996 nr.13. Arbetstagarnas löner kan därmed bara ändras genom förhandlingar. Finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan lönerna förändras genom att kollektivavtalet omförhandlas. Om det inte finns något kollektivavtal måste var och en av de anställda gå med på en lönesänkning för att en sådan skall få göras. Om du/ni inte accepterar att gå ner i lön, men arbetsgivaren trots detta hävdar att han har rätt att sänka lönen, uppstår samma situation som i din första fråga. Man får då se det som att din arbetsgivare vägrar att betala ut den lön du enligt anställningsavtalet har rätt till. Detta innebär att du antingen kan jobba kvar och kräva din arbetsgivare på den lön som framgår av ditt anställningsavtal, eller frånträda anställningen. Jag länkar nedan till Lag om Anställningsskydd http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo