Avstående av arvsrätt till förmån för barn

Jag kommer att ärva 1/3 del i en fastighet efter min avlidna mor. Bouppteckningen är ännu inte inskickad. Kan jag avstå mitt arv till mina barn eller måste jag ge det som gåva efter bouppteckningen är registrerad.

Lawline svarar

Hej! Ja, du kan avstå din arvsrätt till förmån för dina barn (detta görs skriftligen där du uppger att avståendet är just till fördel för dina barn), men eftersom både arvs- och gåvoskatten är avskaffad spelar det inte längre någon roll ur skattesynpunkt om du gör det, eller direkt efter arvskiftet istället skänker det vidare som gåva. Eftersom arvlåtaren redan avlidit betraktas dessutom ett arvsavstående rättsligt som en gåva, men det får endast betydelse om du skulle vara på så kallat obestånd. I så fall skulle nämligen dina borgenärer (dvs dem du är skyldig pengar) kunna begära att gåvan återgick till dig för att de sedan skulle kunna kräva egendomen som betalning. Hade du dock avstått från arvet redan innan arvlåtaren avlidit, hade egendomen däremot varit "skyddad" hos dina barn, utan möjliga anspråk från dina eventuella borgenärer. Sammanfattningsvis kan du avstå din arvsrätt till dina barn enligt ovan, men det spelar alltså ingen roll, varken skattemässigt (ingen skatt utgår) eller på annat sätt (som till exempel i nämnda obeståndssituation, eftersom arvlåtaren redan har avlidit). Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”