Samboegendom

Hej! Jag har en fråga! Det är nämligen så att jag och min dåvarande pojkvän köpte en lägenhet tillsammans(han stod för hela lånet då jag inte var fast anställd och kunde ta lån). Vi bodde tillsammans i tre år, efter det valde vi att separera. Jag tog med mig mesta delen av mina saker som vi båda ansåg var mina. Dock bestämde vi att han skulle bo kvar eller hyra ut lägenheten i andra hand. han skulle alltså inte sälja lägenheten än. Vi kom då fram till att när han väl sålde lägenheten att jag skulle få ta en del av vinsten. I och med att vi hade delad ekonomi när vi bodde tillsammans och jag stod för en del renoveringar kände vi båda att jag hade rätt till detta. Nu har det gått ca tre år sedan jag flyttade där i från men har fortfarande en del saker på vinden. Han ska nu flytta in med sin nya tjej och vill att jag hämtar mina grejer på vinden. Nu när detta har hänt har jag krävt att få en del pengar som vi hade kommit överens om att jag skulle få. Vi har inte kommit överens om någon summa och jag undrar vad jag har rätt till, om jag har rätt till något överhuvudtaget? Och hur räknar man ut detta/tar man reda på det? Med vänliga hälsningar Madelene

Lawline svarar

Eftersom du inte skrivit någonting om att ni var gifta antar jag att det rör sig om ett samboförhållande. Lagreglering om samboförhållanden återfinns i Sambolagen (SFS 2003:376). Enligt 3§ Sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning och det inte är fråga om enskild egendom eller om något särskilt har avtalats. Något sådant undantag kan jag inte utläsa ur din fråga. Avgörande för om det är samboegendom är om det har anskaffats för gemensamt bruk. Sådant om förvärvats före samboskapet anses som regel inte utgöra samboegendom, om det inte är så att syftet med anskaffandet var att det skulle användas gemensamt. Enligt 8§ Sambolagen ska bodelning göras när samboförhållandet upphör om någon begär det. En sådan begäran måste göras inom ett år. Om denna tidsfrist inte följs kommer ingen bodelning komma till stånd och parten förlorar sin rätt. Er överenskommelse borde kunna ses som en sådan överenskommelse. Som jag tolkar din berättelse har allt skett muntligt mellan er. Det är den som åberopar att en överenskommelse har kommit till stånd som normalt har bevisbördan för detta. Muntliga överenskommelser medför dock den nackdelen att det är svårt att bevisa att de kommit till stånd. Om man bortser från den problematiken så är det möjligt att istället för hälften av egendomen få motsvarande värde i pengar (17§ Sambolagen). Den sambo som inte har framställt begäran om bodelning är skyldig att medverka till att bodelning genomförs. Om det inte sker kan bodelningsförrättare förordnas enligt 26§ Sambolagen. Mitt råd till dig är att begära att bodelningen görs och att du ska få din del i pengar. Det spelar ingen roll om det enbart var han som betalade för lägenheten, men innan bodelning görs dras de skulder som parterna har av. Om din tidigare sambo inte vill medverka kan det bli nödvändigt med en bodelningsförrättare.
Frida LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”