Hyreshöjning av hyresavtal med förhandlingsklausul

Jag äger en fastighet där alla hyresgästerna utom en har accepterat en höjning av hyran (som inte höjts på 10 år). Hyresgästen som ej accepterar den nya hyran har en förhandlingsklausul inskriven i sitt kontrakt. Hur går jag vidare? Skall jag förhandla med någon organisation?

Lawline svarar

Hej, En förhandlingsklausul i ett hyreskontrakt innebär att du som hyresvärd är skyldig att i vissa frågor förhandla med organisationen som företräder hyresgästerna. En sådan fråga är just höjning av hyra, se 5§ Hyresförhandlingslagen. Av 15§ samma lag framgår att du är skyldig att påkalla denna förhandling skriftligen till den andra parten. Bestämmelserna om förhandlingsklausul är relativt hårda och innebär att om du avtalar med hyresgästen om höjning av hyra utan att förhandla först detta medför att avtalet er emellan är ogiltigt, se 23§. Det kan även medföra att du blir skadeståndsskyldig enligt 26§. Det är därför viktigt att du kontaktar den organisation som du avtalat om förhandlingsklausul med innan du försöker höja hyran på egen hand. Om du inte vet vilken organisation du ska kontakta får du se till kontraktet. En förhandlingsklausul fordrar nämligen att du som hyresvärd avtalat med motparten om att föra in denna och någon sorts kommunikation er emellan måste alltså ha skett. Om motparten inte går med på en hyreshöjning trots att någon sådan inte skett på tio år har du enligt 24§ rätt att vända dig till hyresnämnden för att få saken prövad. Att någon höjning inte skett och att alla andra hyresgäster gått med på höjningen av hyran tyder dock på att även organisationen kan komma att instämma. Du kan läsa mer i Hyresförhandlingslagen https://lagen.nu/1978:304#P21S1. Du bör även hålla i åtanke att hyran ska bestämmas enligt Hyreslagen, se https://lagen.nu/1970:994#K12P55. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning