FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/06/2010

Val av påföljd vid narkotikabrott

Hej, Jag skall in i Tingsrätten om 2 veckor, står åtalad för narkotikabrott av normalgraden. Jag blev tagen med 0.49 gram methedrone (metedron) strax innan jul. Jag har erkänt innehav. Min livssituation ser ut som så att jag är 22 år, inte tidigare dömd eller känd av polisen. Lever ett mycket ordnat liv med ett seriöst jobb där jag går på provanställning, har lägenhet och lån. Gränserna för ringa när det gäller methedrone går vid 0.15 så det är alltså därför jag åker på normalgraden, trots att jag hade så pass lite på mig. Vad är ett troligt straff för mig? Kan jag räkna med något annat än villkorligt?

Lawline svarar

Hej. Straffet för ett brott bestäms genom en process i steg. Till att börja med avgör man vilket straffvärde brottet har. Därefter sker val av påföljd, t.ex. ett val mellan fängelse och villkorlig dom. Narkotikabrott av normalgraden har ett straffvärde på fängelse i mellan 14 dagar och 3 år (1§ Narkotikastrafflagen). Var på denna straffskala ett brott hamnar påverkas av väldigt många olika faktorer som ser olika ut i varje enskilt fall. Några typiskt sett försvårande respektive förmildrande omständigheter räknas upp i 29:2-3 Brottsbalken (BrB). Det exakta straffvärdet för ditt brott kan jag alltså inte säga något om. Generellt sett kan man dock säga att ett innehav för personligt bruk som mängdmässigt ligger ganska nära gränsen för ringa brott, hamnar i den nedre delen av straffskalan, kanske en eller högst två månaders fängelse. När det sedan gäller vilken påföljd du faktiskt får, så finns vid svenska domstolar en presumtion att inte döma till fängelse utan välja en annan påföljd istället (oftast villkorlig dom). Utgångspunkten att inte döma till fängelse bryts om den som åtalas tidigare gjort sig skyldig till brott, om brottet är ett ”artbrott” eller om straffvärdet är 12 månaders fängelse eller mer (30:4 Brottsbalken). ”Artbrott” är brott som anses särskilt samhällsfarliga, och narkotikabrott av normalgraden hör hit. Utgångspunkten är alltså att man skall avtjäna fängelsestraff om man döms för narkotikabrott av normalgraden. Samtidigt finns det också omständigheter som kan tala för villkorlig dom även när det är fråga om ett artbrott. En sådan omständighet är om det saknas skäl att anta att den misstänkte kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30:7 1st. BrB). Utifrån hur du beskriver din livssituation borde så vara fallet här. En ytterligare omständighet som talar emot fängelse är om den misstänkte förklarar sig villig att utföra samhällstjänst (30:7 2.st BrB). Detta är definitivt något jag rekommenderar att du gör om du har möjlighet. Sammanfattningsvis kan man säga att det som talar för fängelse i ditt fall är just att narkotikabrott är artbrott. Det som talar emot är att det rör sig om ett litet innehav, att du inte tidigare är straffad samt din livssituation i övrigt. Något säkert svar kan jag inte ge, men för mig framstår villkorlig dom som den mest sannolika påföljden i ditt fall. Räkna med att en villkorlig dom kan förenas med dagsböter (27:2 BrB). Brottsbalken och narkotikastrafflagen finns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19680064.htm Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”