FrågaKÖPRÄTTKöplagen02/06/2010

Köp av hundvalp behäftad med fel

Min valp var tvungen att avlivas pga ett dolft fel som upptäckets vid en veterinärundersökning. Försäkringsbolaget ersätter inte livskadan då det fanns en anmärkning i besiktningsprotokollet som kan härledas till orsaken till avlivning. Uppfödaren kan inte använda sin dolda fel försäkring då valpen sålt med anmärkning. Jag har köpt valpen i god tro att den var frisk vid leverans och att anmärkningen end var en formsak enl uppfödaren. Vad har jag för rättigheter och hur ska jag göra för att få pengarna tillbaka från uppfödaren? Uppfödaren har inget reg. företag.

Lawline svarar

Om detta är att se som ett köp mellan privatpersoner är Köplagen tillämplig. Är uppfödaren att se som en näringsidkare, är Konsumentköplagen tillämplig. Du kan försöka häva köpet och få tillbaka köpeskillingen, samt kräva säljaren på skadestånd för sådana kostnader som orsakats på grund av felet (ex. kostnaden för avlivning hos veterinär) Eftersom säljaren lämnade en anmärkning så var han antagligen medveten om felet innan försäljningen ägde rum. Ett fel som leder till avlivning får också sägas vara väsentligt. I sådana fall får köparen häva köpet på grund av fel. En köpare får inte åberopa som fel sådant han kände till vid köpet. Säljarens felansvar upphör dock endast om du faktiskt haft kännedom om felet. Kan ni inte göra upp detta mellan er kan du lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten om du vill få frågan prövad. Då är det viktigt att du anför omständigheterna vid köpet och att du har kvar eventuella kvitton från veterinär, samt köpeavtalet om ni skrev ett sådant. Det är dock viktigt att du har i åtanke att rättegångskostnaderna faller på dig om du förlorar tvisten. Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo