Äktenskapsförord beträffande specifika saker

Vi har ett äktenskapsförord som säger att allt vi äger skall vara enskild egendom. Dessutom har vi inbördes testamente. Detta gjort för att undvika konflikter mellan barnen, som alla är särkullbarn, när någon av oss dör. I praktiken har vi gemensam ekonomi och gör inköp m m från ett gemensamt konto. Vid ett dödsfall har den efterlevande av oss svårt att visa med exvis kvitto vad som tillhör vem. Kan vi göra en förteckning över vad som är gemensamt och vad som är den enes egendom. Blir det juridiskt giltigt?

Lawline svarar

Hej! Förteckningen du syftar på, och lösningen på din fråga är helt enkelt ett nytt äktenskapsförord (se 7 kap 3§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Därigenom kan ni inte bara föreskriva att all egendom som ni äger var för sig ska vara enskild egendom, utan ni kan även peka ut vilka specifika saker som ska vara vems enskilda egendom. Ni kan exempelvis också lägga till att all egendom som förvärvas på ett visst sätt i framtiden (t.ex. genom arv eller testamente) ska bli den mottagande makens enskilda egendom. Dessa varianter kan kombineras ganska fritt med egentligen bara två inskränkningar. Dels kan man inte avtala att all egendom ska vara enskild vid skilsmässa och giftorättsgods vid dödsfall, och dels kan man inte göra sådan egendom till enskild för make 1, som den make 2 fått från en utomstående person med villkoret att den ska vara just make 2:s enskilda. Sammanfattningsvis bör ni alltså skriva ett nytt äktenskapsförord där ni avtalar om vilka saker som ska vara vems enskilda egendom. Det blir juridiskt bindande. Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”