Hoppa över uppsägningstid?

Hej, Jag har en säsongsanställning från Maj till oktober. Det är nu slutet av maj och tyvärr trivs jag inte alls på jobbet pga kollegor som fryser ut mig. Jag kan få ett annat jobb där jag varit tidigare och trivts jättebra på. Men jag måste börja omgående. Vad händer om jag säger upp mig och börjar ett nytt jobb direkt? Vad är konsekvenserna av att bryta mot uppsägningstiden som är på 1 månad?

Lawline svarar

Hej, Du innehar en så kallad tidsbegränsad anställning enligt Lagen om anställnigsskydd (1982:80), nedan kallad LAS. En sådan anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens slut. Enligt huvudregeln kan en sådan uppsägning ej sägas upp I förtid, men detta villkor kan bifogas I avtalet mellan dig och arbetsgivaren vid anställnigsavtalets ingående. Jag förutsätter nedan att du och din arbetsgivare har ett sådant avtal. Du behöver ej ge saklig grund för din uppsägning och det finns inga formkrav såsom att den skall vara skriftlig och liknande (detta är dock att rekommendera). Om du som arbetstagare säger upp dig utan att iakkta uppsägningstiden enligt avtalet är du skyldig att ersätta arbetsgivaren för den skada denne lider enligt 38 § LAS, se https://lagen.nu/1982:80#P38S1 Att strunta I uppsägningstiden utan att konferera med din arbetsgivare är alltså inte en särskilt bra idé. Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo