Överlåtelse av del av fastighet

FRÅGA
Jag vill bli utköpt från en sommarstuga av mina två syskon. Det uppskattade värdet är 1,1 miljoner och är en gåva från vår mor. Hur löser jag det på bästa sätt så att det inte blir framtida problem med t ex skatter, avgifter mm?
SVAR
Hej!

Det finns tre slags inkomstslag som leder till beskattning; inkomst av tjänst, inkomst av näring och inkomst av kapital. Kapitalvinster uppkommer vid avyttring av tillgångar som stigit i värde. Att sälja en fastighetsandel med vinst är att betrakta som inkomst av kapital.

Enligt 41:2 inkomstskattelagen avses med kapitalvinst främst ’’vinst och förlust vid avyttring av tillgångar.’’ För att skattskyldighet skall inträda krävs det att det är frågan om en avyttring. Enligt 44:3-10 §§ är huvudregeln att försäljning, byte och liknande överlåtelser är att anse som avyttring.

Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation, den s.k. kontinuitetsprincipen, se 44:21 IL.

Är det frågan om ett blandat fång, dvs. överlåtelsen innehåller moment av såväl köp som gåva tillämpas huvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att överlåtelsen bedöms antingen i sin helhet som en gåva eller som ett köp.

Om ersättningen understiger taxeringsvärdet på fastigheten (I ditt fall delat på tre) bedöms hela transaktionen som en gåva. Om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet blir det fråga om köp.

Det är viktigt att notera att en gåvotransaktion dels måste innehålla ett moment av vederlagsfri förmögenhetsöverlåtelse, dels måste överlåtelsen ske benefikt, dvs. i gåvoavsikt.

Jag anser att du bör överlåta din andel till ett värde som understiger fastighetens taxeringsvärde (delat på tre). Om taxeringsvärdet är 1,1 miljonerkronor så bör du överlåta din andel för ett värde som understiger 366666. Du bör dock ta kontakt med skatteverket för säkerhets skull.

Hälsningar,
Gabriella Rondahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (93181)