Försörjningsstöd.

min sambo måste söka socialbidrag. Min fråga är: Är jag på något sätt försörjnings skylldig? Kan de begära att kontrolera min privata ekonomiska situation, och basera min sambos bidrag på detta? Och om inte vilken paragraf ska jag referera till? Är inte rik eller har några tillgångar men min inkomst är ju över soc-normen..

Lawline svarar

p<>. Hej, p<>. Socialbidrag, som idag kallas för försörjningsstöd, finns reglerat i Socialtjänstlagen (2001:453) (SOL). Enligt 4:1 SOL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. p<>. När rätten till bistånd skall bedömas ska det vägas in i vilken omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose det föreliggande behovet. Förutom att hänsyn tas till den enskildes egna tillgångar beaktas också den samlade ekonomiska förmågan hos dem som lever i hushållsgemenskap, detta bör enligt förarbetena till lagen gälla både i fråga om makar och sambor. Trots att det inte finns någon försörjningsskyldighet är utgångspunkten i socialtjänstlagen att sambor ses som ett hushåll med gemensamma inkomster och därför räknas sambors inkomster som gemensamma vid en prövning av försörjningsstöd. Med andra ord kommer troligtvis din ekonomiska situation att kontrolleras när din samo söker försörjningsstöd. Vänligen,
Josefina BlomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000