Förköp i samägd fastighet

2010-05-16 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min syster har ärvt en fastighet av vår far genom testamente som enskild egendom. Min syster funderar på att sälja sin andel, men jag vill behålla fastigheten. Kan jag begära förköpsrätt på hennes andel?
SVAR
Hej,Då ni äger fastigheten gemensamt är samäganderättslagen tillämplig. Genom 2 § framgår att varje delägare själv har rätt att förfoga över sin andel i godset. Detta innebär att din syster har rätt att sälja sin andel i er fastighet utan ditt samtycke och du har inte heller rätt till förköp. Vänligen,
Andreas Vinqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Att ni fått egendomen som enskild egendom påverkar inte försäljningsrätten, så ja, den jurist du pratat med har fel.
2013-02-17 14:02
Kommentera
Relaterat innehåll