Skadestånd av fastighetsmäklare

FRÅGA
Hej! Hur kräver man skadestånd av en fastighetsmäklare som skrivit ett ogiltigt köpekontrakt, som resulterade i att vi som säljare fick allt arbete att ordna upp affären med köpare och lantmäteri. Detta höll vi på med i ca. 9 månader utan inblandning av mäklaren.
SVAR
Hej!

För att kräva skadestånd får lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten vilken går att hitta på Sveriges Domstolars hemsida. Vad som ska framgå av denna står där. Ni kan yrka på skadestånd och/eller avtalets ogiltighet. När ni ska motivera ert ställningstagande kan ni ha följande paragrafer i åtanke som går att återfinna i Fastighetsmäklarlagen (1995:400)


12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse .

20 § Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 11-19 §§, skall han ersätta skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från säljaren i den mån också säljaren är ansvarig för skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.


Avtalets ogiltighet kan eventuellt angripas med hjälp av Avtalslagen om omständigheter/grunder för detta föreligger.

Lycka till!
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97573)