FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/05/2010

Dröjsmål med varans avlämnande

Om man vid ett bilbyte mellan två privatpersoner skrivit ett kontrakt där man bl a. angett att saknade delar till den ena bilen skall skickas till den ena personen inom en vecka och delarna inte dyker upp, hur kan man gå tillväga då? Om personen som skulle skicka delarna varken svarar på mejl eller via telefon.

Lawline svarar

Eftersom ni är två privatpersoner är det Köplagen som är tillämplig. Här är det fråga om ett dröjsmål i leveransen, men inte av hela varan utan endast delar av den. Enligt 43§ Köplagen ska dock reglerna för dröjsmål användas även om dröjsmålet bara rör en del av varan. Enligt 22§ Köplagen får en köpare kräva fullgörelse eller häva köpet (samt kräva skadestånd) om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent, och detta inte beror på köparen. Som jag tolkar din fråga är du huvudsakligen intresserad av att få hem resterande delar till bilen, varför jag inte utvecklar förutsättningarna för att få häva köpet. Du har rätt att hålla fast i köpet och kräva fullgörelse av det enligt 23§ Köplagen. Dock är säljaren inte tvungen att hålla fast vid köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller att ett fullgörande skulle kräva sådana uppoffringar som inte är rimliga i förhållande till köparens intresse att vidhålla köpet. För att ha denna rätt som köpare måste man framställa kravet inom rimlig tid. Detta verkar du ha gjort. Du har alltså rätt att hålla kvar vid köpet och få delarna levererade till dig. Om du efter flera försök inte får tag i köparen kan du alltid väcka talan vid domstol för att han ska fullgöra köpet.
Frida LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”