FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning09/05/2010

Anklagads rätt att begära komplettering av föundersökning

Har en anklagad rätt att kräva en dna-analys av ett plagg som offret uppger att rånaren bar vid tillfället då brottet begicks? Får advokaten underlåta att kräva av rätten att dnatest genomförs om den anklagade propsar på det?

Lawline svarar

Hej! Som anklagad har man rätt att begära att det görs en komplettering av förundersökningen. Att göra en DNA-analys av ett klädesplagg kan med största sannolikhet anses falla inom detta. Begäran om komplettering framställs till åklagaren, vilket framgår av 23 kap. 18 § Rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740#K23P18S1. I det fall åklagaren vägrar att besluta om att komplettering skall ske kan den anklagade istället vänta sig till rätten. Anser rätten att det finns skäl för att tillåta en komplettering kommer detta därmed att göras. Möjligheten för en anklagad att vända sig till rätten framgår av 23 kap. 19 § RB, se https://lagen.nu/1942:740#K23P19S1. Vänliga hälsningar
Ulrika LundgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?