Makes samtycke vid försäljning av fast egendom

FRÅGA
Är gift. Är ensam ägare till fritidshusfastighet. Normalt gäller krav på makas godkännande vid en försäljning. Gäller detta krav även om fastigheten via äktenskapsförord är enskild egendom?
SVAR
Hej.
Precis som du själv påpekar är huvudregeln att fast egendom inte får säljas av en make utan den andra makens samtycke. Denna regel finns i 7:5 2.st Äktenskapsbalken. Där framgår det också att regeln gäller fast egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Detta innebär alltså att om din fritidsfastighet är enskild egendom genom äktenskapsförord, får du lov att sälja den utan din makas samtycke.

Jag skall också påpeka att om en fastighet används som makarnas gemensamma bostad, så får den inte säljas utan andre makens samtycke även om den enligt äktenskapsförord är enskild egendom. Den enda situation då en gemensam bostad får säljas mot en av makarnas vilja är om bostaden är enskild egendom genom gåva, arv eller testamente. Detta framgår om man läser 7:5 2st. ÄktB och jämför med 7:2 p.2-4.

Äktenskapsbalken finns här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm

Vänligen,
Georg Dellborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98481)