Makes samtycke vid försäljning av fast egendom

Är gift. Är ensam ägare till fritidshusfastighet. Normalt gäller krav på makas godkännande vid en försäljning. Gäller detta krav även om fastigheten via äktenskapsförord är enskild egendom?

Lawline svarar

Hej. Precis som du själv påpekar är huvudregeln att fast egendom inte får säljas av en make utan den andra makens samtycke. Denna regel finns i 7:5 2.st Äktenskapsbalken. Där framgår det också att regeln gäller fast egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Detta innebär alltså att om din fritidsfastighet är enskild egendom genom äktenskapsförord, får du lov att sälja den utan din makas samtycke. Jag skall också påpeka att om en fastighet används som makarnas gemensamma bostad, så får den inte säljas utan andre makens samtycke även om den enligt äktenskapsförord är enskild egendom. Den enda situation då en gemensam bostad får säljas mot en av makarnas vilja är om bostaden är enskild egendom genom gåva, arv eller testamente. Detta framgår om man läser 7:5 2st. ÄktB och jämför med 7:2 p.2-4. Äktenskapsbalken finns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning