Gemensamt betalningsansvar

Vi är 3 delägare till en fastighet, till dags dato har vi solidariskt betalt in lika mycket pengar till ett gemenssamt konto. Dessa pengar går till att betala löpande räkningar och underhåll. Utan förvarvning vägrar den ene av delägarna att betala in, trots att det gjort på detta på sätt i 5 år! Det rör sig om ca: 3000:-

Vad gör vi andra, skall vi ta alla kostnader?

Lawline svarar

Hej.Ni är alla tre betalningsansvariga för de fordringar som relateras till er fastighet. De borgenärer som har fordringar kan därför kräva er på pengar om den tredje delägaren inte betalar.

Ni har dock en s.k. regressrätt. Den summa som belöper på den i dagsläget ovillige gäldenären har ni en rätt att kräva.

Se http://lagen.nu/1936:81

Ni andra kan alltså krävas på kostnaderna för fastighetens underhåll av de borgenärer som finns men ni kan i sin tur kräva den tredje delägaren på hans andel av dessa kostnader.Mvh

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Regressrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000