Utbetalning av semesterersättning

Undrar vad som gäller för en behovsanställd när nu den nya semesterlagen har trätt i kraft. Ska semesterlönen fortsätta betalas ut löpande eller ska den betalas när anställningen avslutas (eller när den anställde vill ta semester). Detta då anställningen ändå ses som en allmän tidsbegränsad anställning.

Lawline svarar

Hej! Vad jag förstår är det semesterersättning din fråga gäller. Enligt 30 § Semesterlagen (https://lagen.nu/1977:480) skall semesterersättning betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Arbetsgivaren kan inte genom avtal inskränka denna rättighet, 2 § Semesterlagen. Däremot kan ni avtala till förmån för dig. Du och din arbetsgivare kan alltså avtala om att din semesterersättning skall betalas ut löpande även i fortsättningen. Med vänlig hälsning
Carina PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”