När kan uppsägning av hyresavtalet ske?

Hej! Det är så att jag och min föredetta man äger en villa som vi nu hyr ut till ett par! Vi gjorde så för att det var inte läge att sälja huset! From 2009-07-01 tom 2012-07-01 och i kontraktet står det 3 mån uppsägningstid! Det är nu så att jag har fått ett arbete nära huset och jag och barnen vill flytta tillbaka in i huset!Kan jag säga upp kontraktet? Gör det nån skillnad att dom inte har hunnit hyra mer än 1 år? Behöver verkligen huset! Oerhört tacksam för svar och gärna snarast!

Lawline svarar

Hej! 12 kap Jordabalken (SFS 1970:994) (JB) reglerar dylika hyresförhållanden, se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1. Ett hyresavtal kan slutas på antingen bestämd eller obestämd tid enligt 12 kap 3 § JB, se https://lagen.nu/1970:994#K12P3S1. Ert avtal är ingånget på bestämd tid och upphör därmed enligt huvudregeln att gälla i och med hyrestidens utgång, dvs. per den 2012-07-01. Ett hyresförhållande på bestämd tid som varat i mer än nio månader kräver dock alltid att en uppsägning sker. 12 kap 4 § 2 st JB reglerar uppsägningstidens längd för hyresavtal på bestämd tid (längre uppsägningstid får avtalas då regeln är till skydd för hyresgästen), se https://lagen.nu/1970:994#K12P4S2. Den lagstadgade tiden i detta fall är tre månader, precis som ni avtalat. Som du beskriver det har ni avtalat om tre månaders uppsägningstid vid sidan av uthyrningen på bestämd tid. Detta tolkar jag som att det krävs att någon av parterna senast tre månader innan detta datum (2012-07-01) säger upp hyreskontraktet, precis som lagen föreskriver. Sammantaget innebär dessa regler att ni som hyresvärd inte kan säga upp hyresförhållandet i dagsläget. Uppsägning kan tidigast ske tre månader innan 2012-07-01. 12 kap 45-52 §§ JB innehåller regler om besittningsskydd, se https://lagen.nu/1970:994#K12P45S1. Att få besittningsskydd innebär att hyresgästen får förlänga hyresavtalet, även mot hyresvärden vilja. Då inget nämns om detta i frågan kan besittningsskyddet ha avtalats bort enligt 12 kap 45a §, se https://lagen.nu/1970:994#K12P45aS1. Om frågan om besittningsskydd ej berörts i avtal torde dock undantaget i 12 kap 46 § 1 st p 6 blir tillämpligt, se https://lagen.nu/1970:994#K12P46S1. Undantaget innebär att besittningsskydd inte gäller för upplåtelse av en- eller flerfamiljshus då upplåtaren har ett intresse av att förfoga över bostaden. I likhet med vad du beskriver så har du genom närheten till arbetet ett förfogat intresse. Sammanfattningsvid torde frågan om besittningsskydd ej i detta fall inte inverka på uppsägningen (till hyresvärdens nackdel).
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning