Muntligt löfte i anställningsavtal?

Har en visstidstjänst som går ut i sommar. Vid anställningssamtalet i aug-09 sa rektorn på skolan att tjänsten förnyas efterhand som den elev som tjänsten (elevassistent) är kopplad till väljer att gå kvar på skolan. Nu har jag varit långtidssjukskriven och kommer vara när det skriftliga kontraktet löper ut. Har jag företräde till behålla tjänsten om nu eleven ska fortsätta ett år till på skolan? Gäller det muntliga löftet som gavs vid anställningssamtalet? Kan arbetsgivare frångå att erbjuda mig fortsatt visstid pga min sjukskrivning? Oroad!

Lawline svarar

Hej, Din anställning är en så kallad fri visstidsanställning, detta är en enligt lagen om anställningsskydd (nedan kallad LAS) en tillåten form av tidsbegränsad anställning. Enligt 5 § LAS kan man vara tidsbegränsat anställd i max två år under en femårs period innan anställningen går över till en fast anställning. Huvudregeln för avslutande av visstidsanställningar är att de upphör vid anställningstidens utgång förutsatt att arbetsgivaren ger besked om detta. Arbetsgivaren behöver inte ange saklig grund för att inte erbjuda dig fortsatt arbete och kan alltså beakta din sjukskrivning, se https://lagen.nu/1982:80#P15S1 Enligt 6 c § LAS skall arbetsgivaren lämna skriftlig information om villkoren som är av väsentlig betydelse för anställningen. Här skall lön, arbetsuppgifter och anställnings slutdag uppges. Av denna skriftliga information bör det framgå om din anställnings upphörande är beroende av framtida händelser (objektsanställning). Gör det inte det betyder det inte att den muntliga överrenskommelsen är ogiltig, denna gäller med samma kraft som det skriftliga anställningsavtalet. Däremot är det du som måste bevisa att din arbetsgivare har gjort denna muntliga utfästelse till en del av anställningsavtalet, något som kan bli problematiskt. Om arbetsgivaren inte följer sitt löfte föreslår jag att du tar kontakt med facket för vidare diskussioner kring situationen. Med vänliga hälsningar
Martin FridhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Uppsägning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000