FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/04/2010

Har anställningsavtal uppstått?

Hej! Jag blev muntligen erbjuden ett jobb och tackade muntligen ja. Lön, tjänstens utformning och titel var då överenskommet. Samma dag fick jag en bekräftelse via e-post att jag var anställd. Startdatum var prel sagt till 2 veckor senare. Det formella avtalet anländer några dagar senare och jag har frågor kring vissa anställningsvillkor och förmåner vilka vi ännu inte diskuterat eller förhandlat. Detta leder i sin tur till att bolaget - utan att direkt informera mig - på nytt startar upp rekryteringen - denna gången genom en inhyrd konsult som informerar mig om detta vid ett möte 2 veckor senare, ett möte som jag har fått information skall vara en avtalsförhandling, inte en förnyad anställningsintervju. En månad efter det att jag tackat ja till tjänsten får jag besked att bolaget anställt en annan person. Kan jag tolka detta som en uppsägning och ha rätt till lön?

Lawline svarar

Hej! Ett anstälnningsavtal har inga formella krav utan kan vara både muntliga och skriftliga. Både muntliga och skriftliga avtal sluts vanligtvis enligt principen anbud – accept. Ena parten lämnar ett anbud (erbjudande/förslag) och motparten lämnar accept (tackar ja/godtar) och ett avtal har träffats. Ett anbud skall utgöra en viljeförklaring som är så pass konkretiserad att det kan utgöra avtalsunderlag, det måste vidare rikta sig mot en bestämd adressat. En sådan juridiskt bindande viljeförklaring måste skiljas från sådana förklaringar som förekommer i det dagliga livet utan anspråk på att vara juridiskt bindande. Arbetsgivaren har skyldigheten att informera om att ett arbetsförhållande inte har uppstått. Frågan är när den tidpunkten uppstår? Svaret är när det står klart för arbetsgivaren att motparten tror anställningen är definitivt. I ditt fall kan man hävda att ett anställningsförhållande har ingåtts i och med din bekräftelse i e-mailet och att det formella avtalet (som jag antar att du skulle skriva på och skicka in) bara var ett bekräftande. Arbetsgivaren kommer hävda att du inte accepterade deras anbud för att du inte skickade in avtalet. Det är givetviss svårt att anse vilken tidpunk anbud /accept uppstår, men i och med e-mailet borde det ha stått klart för arbetsgivaren att du trodde anställningen var definitivt. Så ja du kan anse dig själv uppsagd och ha rätt till lön tills uppsägningstiden är färdig. Du har dock skyldigheten att vara till arbetsgivarens förfogande att arbeta under tiden. Uppsägningstiden enligt 11 § lag om anställningsskydd(LAS) är minst en månad. se här https://lagen.nu/1982:80. Om det var en tillsvidareanställning skall uppsägning ske skriftligt 8 § LAS. MVH
Thor-Amadeus MorillasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?