Försäljning av bostadsrätt - uppskovsbelopp

Hej Jag sålde min lägenhet som jag ägde till 100% förra året. Jag gjorde en vinst på ca 400.000:- Jag och min flickvän köpte sedan en dyrare lägenhet som jag la in 300.000:- Hon la inte in några pengar. Nu ska jag deklarera uppskov och undrar hur vi skriver ägandeförhållandet i procent. Skriver jag att vi äger 50% av nya lägenheten verkar jag inte kunna göra uppskov med hela beloppet. Men jag äger ju i praktiken ca 65% av nya lägenheten och då funkar det. Kan man göra så? Måste man fylla i några papper för att Skatteverket ska godkänna det? Mvh Marcus

Lawline svarar

Hej Marcus, Tack för din fråga. Försäljning av Bostadsrätt ska deklareras på blankett K6 som du kan ladda ned här: www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b89800053011/210620.pdf En väldigt bra och illustrativ broschyr om hur du ska deklarera bostadsförsäljning kan du ladda ned här: www.skatteverket.se/download/18.233f91f71260075abe8800024611/32109.pdf. Titta gärna på exempel på sida 17 och framåt! FÖRSÄLJNING AV DIN LÄGENHET Beräkningsskiss 1. Försäljningspris (enligt köpekontrakt) [x kr] 2. Utgifter för försäljningen -[mäklararvode mm] 3. Inköpspris -[x kr] 4. & 5. Förbättringsutgifter -[x kr] 6. Kapitaltillskott -[x kr] 7. Bostadsrättens andel av inre reparations fond vid försäljningen 8. Bostadsrättens andel av inre reparationsfond vid köpet 9. Vinst eller förlust på försäljningen =[400 000 kr] 10. Din andel i procent* [100%] och i kronor* [400 000 kr] 11. Återföring av uppskovsbelopp** +[antar inget uppskov sedan tidigare] 12. Vinst =[400 000 kr] 12. Förlust Noter: * Din ägarandel i den sålda bostaden var 100%! Därmed ska du fylla i hela vinsten. ** Uppgift om uppskovsbeloppet finns på specifikationen som bifogas Inkomstdeklaration 1. Tänk på att det är uppskov från en tidigare bostadsförsäljning, dvs. de bostadsförsäljningar som du har gjort innan den aktuella bostadsförsäljningen. Om du vill begära uppskov med vinstbeskattningen måste du kontrollera om du uppfyller kraven för uppskov. Om bostaden har sålts 2009 så kan avdraget för uppskovsbelopp bli: ¤ högst 1 600 000 kr x ägd andel av den sålda bostaden och ¤ lägst 50 000 kr. Du kan välja hur stort ditt slutliga uppskovsbelopp ska vara inom ramen för det högsta och lägsta avdragsbelopp. KÖP AV NY BOSTAD Jag tolkar din beskrivning som att både försäljningen och köpet av den nya bostadsrätten hade skett innan sista december 2009 och därmed ska du få göra avdrag för slutligt uppskovsbelopp. Ditt takbelopp för den sålda lägenheten är (1 600 000 x 100%) = 1 600 000 kr. Fyll i ruta 25 i del C i K6. Fyll i uppgifter för den köpta lägenheten under del F i K6. Din andel i den nya lägenheten enligt köpekontraktet i procent och kronor fyller du i ruta 13. Hoppa över del H i K6 eftersom den nya lägenheten var dyrare än den förra. I del I i K6 fyller du i följande: 1. Din vinst från del B p., dvs. 400 000 kr 2. Avdrag för uppskovsbelopp som är det lägsta beloppet av vinsten i B p. 12 och takbeloppet i C. Jämför din vinst på 400 000 kr med takbeloppet på 1 600 000 kr – du får alltså göra avdrag med 400 000 kr. 3. Vinst att beskatta detta år – det är noll i ditt fall. Uppskovsbeloppet kommer du/ni behöva ta upp den dagen ni säljer den nyköpta lägenheten. En schablonintäkt på 1,67% av uppskovsbeloppet (=6 680 kr) kommer att förtryckas som kapitalinkomst i nästa års deklaration. Skatten på schablonintäkten är 30 %. Uppgift om uppskovsbeloppets storlek kommer att finnas förtryckt på den specifikation som du får tillsammans med inkomstdeklarationen nästa år. Med vänliga hälsningar, Anna Fahlman
Anna FahlmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000