Uppsägning tidsbegränsad anställning och avtal om tillsvidareanställning

Jag är projektanställd och min chef talade om för mig för ett par månader sedan att jag skulle få tillsvidareanställning när min projektanställning skulle gå ut ett par månader senare. Ett muntligt bindande avtal som min kollega hörde och därför har jag ett vittne som kan styrka det. När anställningstiden nu gick ut så fick jag inte tillsvidareanställning utan förlängt i två månader pga att min chef inte tycker att jag skött mitt jobb (inga direkta belägg för det) och pga kostnader, det är dåliga tider för företaget just nu (som med stor sannolikhet vänder om ett par månader) Någon vecka senare blev jag uppsagt och i stället för att jobba två månader så blir det bara en. I stället för att då skriva på två månaders projektanställning och sedan uppsägning så skrev vi på ett avtal med en månads projektanställning. (Jag har alltså inte skrivit på ett uppsägningsavtal) Eftersom jag nu känner att jag säkert ändå inte kommer att få bra referenser så funderar jag på att säga att jag blivit lovad tillsvidareanställning med en kollega som hörde det och jag tänker gå vidare med det. Finns det någon fallucka? Har de rätt att hävda att situationen ser annorlunda ut nu? Det borde han väl ha tänkt på när han lovade mig det? Då borde han ha sagt "Du kommer att få en tillsvidareanställning när din projektanställning går ut förutsatt att vi har arbetsbehov och ekonomi för det och att du sköter ditt jobb" men det sa han inte. Vid uppsägning vid tillsvidareanställning så gäller ju sist in först ut och det är flera som är anställda efter mig. Jag har hört att jag får tiden jag jobbat inräknat retroaktivt och därför inte blir sist in. Stämmer det? Om jag hinner sluta innan vi har kommit överens gäller fortfarande min tid retroaktivt? Hur stor är möjligheten (finns det andra fall) att de köper ut mig i stället för att låta mig gå vidare med facket i en rättslig strid? Det vore det bästa.

Lawline svarar

Hej! Provanställning faller numera under begreppet allmän visstidsanställning enligt 5§ Lagen om anställningsskydd (LAS) och är en form av tidsbegränsad anställning. För sådana tidsbegränsade anställningar gäller att de automatiskt övergår till tillsvidareanställning om de varat i sammanlagt två år under en femårsperiod och de upphör utan föregående uppsägningstid förutom om detta särskilt avtalats. I 15§ LAS sägs att arbetsgivaren ska ge besked en månad i förväg vid uppsägning av visstidsanställning som varat i sammanlagt tolv månader under de senaste tre åren och då enligt 30a§ varsla den fackliga organisation du är ansluten till. Det framgår inte av din fråga hur länge du har arbetat hos din arbetsgivare men detta kan alltså vara av betydelse. Vad jag förstår har din arbetsgivare uttryckligen sagt att din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning vid visstidsanställningens utgång. För anställningsavtal gäller inget formkrav och således är även muntliga avtal om anställning bindande. Detta kräver dock att det tydligt framgått och att båda parterna var införstådda med vad det rörde sig om. Om ni har diskuterat lön eller liknande kan detta vara något som stödjer att ni faktiskt avtalat om tillsvidareanställning. Att din arbetsgivare vid visstidsanställningens utgång klargör att något sådant avtal inte finns innebär inte att avtalet är ogiltigt. Således bör du kunna kräva att ses som en tillsvidareanställd och därigenom omfattas av turordningsreglerna. Detta förutsätter dock att du blir uppsagd med anledning av såkallad arbetsbrist och inte av personliga skäl enligt 7§ LAS. Om situationen är sådan som du påstår och du inte misskött ditt arbete bör du omfattas av reglerna. Vid beräkningen av hur länge någon varit anställd ser man till den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren och även din tid som projektanställd inräknas. Din fråga om detta gäller även om du slutar antar jag handlar om det fall att den förlängda tidsperioden hinner gå ut och inte att du på eget bevåg slutar. Även om tiden löper ut anses frågan tvistig er emellan och anställningen upphör inte förrän frågan slutligen avgjorts, se 34§ LAS. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1982:80. Det bästa är förmodligen att du vänder dig till ditt fackliga ombud och därigenom för en diskussion med din arbetsgivare. Möjligheten att din arbetsgivare köper ut dig istället för att gå igenom en tvist kan jag tyvärr inte svara på men om du har möjlighet att få en tillsvidareanställning kan detta vara en chans som inte bör försummas. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo