Återkallelse av talan

Jag har lämnat ansökan on stämning mot en person till tingsrätten och muntlig förberedelse ägde rum i oktober 2009. Tyvärr, kom vi inte överens och nu fick jag kallelse till huvudförhandling. Jag vill helst avstå från stämning för att det innebär mer problem för mig och mina vittnen än nytta. Kan jag göra det? På vilket sätt?

Lawline svarar

Hej! Vad jag förstår av din fråga rör det sig om ett tvistemål som är dispositivt. Av 13kap. 5§ Rättegångsbalken framgår att du som käranden har rätt att återkalla din talan i ett dispositivt sådant mål under förutsättning att svaranden går med på det. Din motpart har nämligen rätt att få dom meddelad i frågan för att kunna vara säker på att du inte stämmer för samma sak vid ett senare tillfälle. Det bör påpekas att en återkallelse medför att du ska bära rättegångskostnaderna enligt 18kap. 5§ Rättegångsbalken om det inte finns särskilda omständigheter som gör att kostnaderna ska fördelas mellan er. Du bör således vända dig till den domstol som handlägger målet och därigenom ta reda på om svaranden går med på att du återkallar din talan. Om du företräds av ett ombud kan självfallet denne ta hand om det åt dig. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1942:740#A2. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”