Övertidsarbete under uppsägningstid

Hej! Har nyligen sagt upp mig från min brors firma, har inget skriftligt anställningsavtal, hur lång uppsägningstid har jag? (jobbat där i två år) När jag sa upp mig blev han inte så glad så nu har han beordrat mig att jobba övertid 2h per dag tills jag slutar (om jag har en månads uppsägningstid) Är det okej? Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej, Eftersom att du varit anställd på din brors firma omfattas du inte av Lagen om anställningsskydd, LAS. Detta framgår av 1 § LAS, se https://lagen.nu/1982:80#P1S1, där familjemedlemmar undantas från lagens tillämpningsområde. Hade det inte varit din bror som drev firman hade din uppsägningstid dock uppgått till två månader. Detta framgår av 11 § LAS, se https://lagen.nu/1982:80#P11S1. I detta fall blir det istället aktuellt att söka i ditt anställningsavtal. Då ett skriftligt sådant saknas får ni därför försöka dra er till minnes huruvida ni muntligt avtalat om uppsägningstid eller om ni annars gemensamt kan försöka komma överens om något. Gällande din andra fråga om övertid är arbetstidslagen tillämplig. Enligt dess 5 §, https://lagen.nu/1982:673#P5S1, får den ordinarie arbetstiden uppgå till max 40 timmar i veckan. Den tid som går utöver detta innebär övertid. 8 §, se https://lagen.nu/1982:673#P8S1, anger vid vilka tillfällen det är tillåtet för en arbetsgivare att beordra sina anställda till övertid. Dessa situationer kräver särskilt behov av ökad arbetstid vilket inte verkar vara aktuellt i ditt fall. Att din bror ” inte blev så glad” över din uppsägning är därmed inte skäl nog för dig att jobba övertid. En arbetsgivare som bryter mot 8 § kan bli skyldig att betala böter, se 24 §, https://lagen.nu/1982:673#P24S1. Vänliga hälsningar
Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo