FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt21/04/2010

Samägande av fastighet

Ska man vara flera som tar beslut om renovering/ändring av fastighet som ägs av fyra olika parter?

Lawline svarar

Hej! När flera personer är ägare till en fastighet rör det sig om ett samägande och man tillämpar därför lagen om samäganderätt, se 1 § https://lagen.nu/1904:48_s.1#P1S1 här. Det framgår i 2 § samma lag att för att förändring ska kunna ske på fastigheten så krävs samtliga delägares samtycke. Detta gäller vid alla tillfällen utom vid brådskande arbeten. Om man blir tvungen att utföra ett brådskande arbete och någon delägare inte är anträffbar så är denne ändå skyldig att betala sin del av kostnaden för åtgärden i efterhand. Lagen om samäganderätt är dock dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Man kan alltså förordna om att det inte ska behövas samtycke från alla för att renovering eller liknande ska kunna ske. Kan man inte enas om fastighetens skötsel så finns det en möjlighet att gå till domstol och be denna förordna om att en god man ska utses och förvalta fastigheten under en tid, detta stadgas i 3 §. Hoppas svaret var till hjälp! Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson
Lawline RådgivareRådgivare