Ändring av avtal genom avtalsparts handlande

2006-08-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag undrar om en arbetsgivare kan sluta att betala ut lön om grundlön inte är bestämd i anställningsavtalet. Har varit tillsvidareanställd i 5 månader som fastighetsmäklare, alltså ingen provanställningstid. I anställningsavtalet är överrenskommet en provisionslön baserad på försälljning. Arbetsgivaren har frivilligt under 4 månader betalt ut en minimilön på 20 000:- i månaden till samtliga anställda. Vid löneutbetalning den 5 månaden ansåg arbetsgivaren att han inte ville betala ut mer minimilön utan endast den provisionsdel som var baserad på försäljning. Systemet fungerar så att minimilönen har varit 20 000:-, om man inte har uppnått provisionsförsäljning till detta belopp. Det jag undrar är om arbetsgivaren kan sluta att betala ut denna minimilön på 20 000:- till de anställda. Det finns inget kollektivavtal och ingen är ansluten till någon fackförening.
SVAR
Hej.
Som jag förstår frågan så anser du att avtalet som ingåtts med din arbetsgivare skall anses utvidgat i den mån att grundlönen på 20 000 kr/månad numera är en del av avtalet.

När det gäller tolkning av avtal så utgår man i första hand från vad parterna önskat vid avtalets slutande och, om det finns, det skriftliga avtalet. Jag tror att man i det fallet endast kan konstatera att någon rätt till grundlön inte föreligger.
Att ändra avtalet i efterhand på ett sätt som avviker från vad parterna avsåg från början är något som görs med stor försiktighet. Dessutom så har arbetsgivaren i detta fall varit generös och presterat utöver dennes skyldighet enligt avtalet.

Möjligen finns det en chans att tala om att avtalet har ändrats pga din arbetsgivares handlande men jag är mycket osäker om det kan leda till någon framgång för din del. Huvudregeln är nämligen att din arbetsgivares för dig förmånliga tolkning av avtalet inte får verkan som eftergift.

Jag vill dock tillägga att när det gäller avtalstolkning så finns det ofta argument för båda sidor och det är svårt att på förhand veta vilka omständigheter en domstol anser vara mest beaktningsvärda.
Mvh
Jonas Forsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1404)
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?

Alla besvarade frågor (93141)