Sambo flyttar isär - vad gäller?

Om man är sambo och båda parter står på hyreskontraktet, den ena parten flyttar (men är fortfranade mantalsskriven på den gemensamma lgh) men vägrar lämna tillbaks nyckeln. Vad kan man göra? Finns det något stöd för att kräva tillbaks nyckeln? Andra möjligheter?

Lawline svarar

Hej Lasse, Tack för din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så har du och din sambo flyttat isär medan båda står fortfarande kvar på kontraktet och den utflyttade sambon är fortfarande folkbokförd i lägenheten. Jag antar att ni har separerat och att ni har inga minderåriga barn. Enligt 7§ folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller om personen är bosatt på fler än en fastighet anses vara då bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist. Denna paragraf innebär att eftersom ni båda två står på hyreskontraktet och inget annat har anmälts vare sig till Skattemyndigheten eller för den delen till Hyresvärden så anses den utflyttade sambon ändock vara folkbokförd (bosatt) i lägenheten. Därmed kan du inte kräva nyckeln tillbaka (eller exempelvis byta lås) eftersom det skulle innebära att du förvägrar tillgång till hemmet. Lösningen skulle kunna vara att ni kommer överens om hur ni ska hantera frågan om den eventuella/faktiska separationen och vem som ska få bo kvar i lägenheten. Om ni inte kan komma överens kan ni ansöka om bodelning för sambor pga. samboförhållandets upplösning i Tingsrätten. I bodelningen ingår då bostad och bohag som ni har skaffat för det gemensamma boendet. Med sådan gemensam bostad menas då alltid permanentbostad. All annan egendom som var och en av samborna äger faller utanför bodelningen oavsett om den har förvärvats före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom. Du bör begära bodelning senast inom ett år efter att samboförhållandet har upphört genom separation. Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Dessa bestämmelser återfinns i sambolagen. Sammanfattningsvis, försök att komma överens om mellanhavanden mellan er och om din sambo väljer att folkbokföra sig på en annan bostadsadress kan du då begära hos Hyresvärden om att få ta över hyreskontraktet (Hyresvärden har dock rätt att undersöka din ekonomiska ställning och ta beslut därefter). Om ni inte kan komma överens får ni ansöka om bodelning. Tingsrätten som tar ut en avgift på 450 kronor vill ha ett hemorts- och personbevis från Skatteverket. Så snart pengarna är betalda och alla handlingar skickats in beviljas separationen och efter det kan bodelningen genomföras. Rättskällor och övriga informationskällor: ¤ Folkbokföringslag - https://lagen.nu/1991:481 ¤ Sambolag - https://lagen.nu/2003:376 ¤ Din Hyresvärd ¤ Hyresnämnden (konfliktlösning mellan hyresgästen och -värden) - www.hyresnamnden.se ¤ Hyresgästföreningen - www.hyresgastforeningen.se ¤ Tingsrätt - www.domstol.se/templates/DV_Search____156.aspx?tab=contact&courttype=1 Med vänliga hälsningar, Anna Fahlman
Anna FahlmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”