Utebliven lön

Hej! Jag undrar hur jag ska gå till väga då jag ej har fatt min lön? Jag har pratat med mina chefer och dom har sagt det andra företaget har inte betalt till dom och dom kan inte betala min lön Hur ska jag göra nu ?

Lawline svarar

Hej,

En av arbetsgivarens huvudsakliga skyldigheter i ett anställningsförhållande är att betala ut arbetstagarens lön. Om arbetsgivaren inte fullgör denna skyldighet får du som arbetstagare en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar.

Om du är fackligt ansluten bör du i första hand vända dig till ditt fackförbund som kan hjälpa dig då arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet.

Du kan i annat fall vända till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du måste då kunna visa på att det föreligger ett avtal mellan dig och din arbetsgivare som utgör grund för fordran samt att fordran avser pengar och att den förfallit till betalning, dvs att sista betalningsdatum ha passerat.

Det kan också bli aktuellt med att ansöka om att sätta arbetsgivaren i konkurs, i detta fall kan också statlig lönegaranti att komma ifråga.

Betalningsföreläggande, konkursansökan och statlig lönegaranti kan du läsa mer om på kronofogdemyndighetens hemsida och du kan också kontakta dem för vidare information och rådgivning.

Att arbetsgivaren inte betalar ut lönen kan också vara en sådan omständighet som ger dig som arbetstagare rätt att, enligt 4 § 3st lagen om anställningsskydd, frånträda anställningen med omedelbar verkan. Arbetsgivaren kan då, utöver den uteblivna lönen, bli skyldig att ersätta den ekonomiska skada som orsakas arbetstagaren då denne inte genast efter frånträdandet får en ny anställning. Innan ett sådant frånträde görs bör dock arbetstagaren rådgöra med sitt fackförbund.

Lag om anställningsskydd kan du hitta här https://lagen.nu/1982:80

Betalningsföreläggande regleras i lag om betalningsföreläggande och handräckning, den kan du hitta här https://lagen.nu/1990:746


Med vänlig hälsning,

Hanna RehnRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”