Kontrollavgift och fotografering

2010-04-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, Ett parkeringsbolag anger på sin hemsida att de vid alla former av parkeringsöverträdelser som genererar kontrollavgift kan styrka detta med fotodokumentation. Kan man då säga att det ingår som en del i mitt "avtal" med dem när jag parkerar att de ska kunna visa denna fotodokumentation vid en eventuell tvist om parkering? Stärker det min rätt vid eventuell förhandling i tingsrätt om de inte har dokumenterat med foton (under förutsättning att jag har giltig p-biljett etc)?
SVAR
Hej!När du parkerar på mark som en markägare upplåter för parkering ingår du ett avtal med markägare att du parkerar på dennes mark mot att du inte parkerar i stird med de förbud och villkor som han satt upp för parkerande på marken. 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, se här.Villkoren brukar vara att man betalar för sin parkering. Avtalet får anses innehålla köp av rätt att parkera på angiven parkeringsplats. Det som sedan står på parkeringsbolagets hemsida synes mig inte vara en del av ditt avtal med markägaren.En annan sak är att det blir svårare för parkeringsbolaget att bevisa att du har parkerat på ett sätt som ger dem rätt att ta ut kontrollavgift enl. nämnda lag om de inte kan bevisa detta med ett fotografi från den aktuella tidpunkten, särskilt om du kan visa att parkeringsbolaget har för vana att dokumentera felparkeringar med fotografier.Viktigt är ochså att komma ihåg att markägare har rätt att ta ut en kontrollavgift av någon som parkerat i strid med dennes föreskrifter för parkeringen, 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, se här.Mvh,
Niklas Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?