Fritidshus räknas som bostadsarrende?

2006-08-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Angående besittningsskydd vid bostadsarrende: arrendatorn har besittningsskydd om bostad finnes på arrendestället. Är fritidshus likställt med bostad i detta fall?
SVAR
Hej!

Bostadsarrende är en upplåtelseform där arrendatorn har rätt att på arrendestället uppföra eller behålla hus som huvudsakligen är avsett som bostad. Även fritidsbostäder räknas dit.

Besittningsskyddet gäller alltså även när man har ett fritidshus. Dock får det inte vara en byggnad med endast primitiva bostadsmöjligheter såsom t.ex oinredda sjöbodar. Inte heller husvagnar eller tält ger besittningsskydd.

Mvh

Anna Bergman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93141)