Uppsägning av hyreskontrakt och samägande

Hej! Min sambo och jag äger en stuga som fn är uthyrd, endast min sambo har skrivit på hyreskontraktet, nu undrar jag kan jag säga upp nuvarande hyresgäst (1 mån uppsägning enl kontraktet)? Jag och min sambo ska separera och jag vill sälja stugan. Mvh Annika

Lawline svarar

Hej! Du och din sambo är samägare till stugan, vilket innebär att åtgärder som rör egendomen måste företas med bådas samtycke. Är det så att du vill sälja stugan och din sambo motsätter sig detta och ej heller är villig att köpa ut dig kan du enligt 6 § lagen om samäganderätt påtvinga en försäljning genom offentlig auktion. Du kan med andra ord aldrig tvingas kvarstå som ägare till egendom utan att samtycka därtill. Vad gäller er hyresgäst blir hyreslagens regler aktuella, vilka återfinns i Jordabalkens 12 kap. Är fastigheten avsedd för fritidsändamål, vilket typiskt sett är fallet med stugor, och hyresförhållandet inte varat längre än nio månader kan hyresgästen sägas upp utan anledning med uppsägningstid. Är det däremot så att dessa villkor inte är uppfyllda har hyresgästen förvärvat besittningsskydd till stugan. Detta innebär att hyresvärden måste ha sakliga skäl för att kunna säga upp kontraktet (12 kap. 45 §). De sakliga skälen för att säga upp ett hyresförhållande finns i 46 §. Att stugan ska säljas torde vara ett sådant skäl som rättfärdigar uppsägning av hyresavtalet. Mitt förslag är alltså att du börjar med en diskussion med din sambo. I varje fall kommer du kunna få din vilja igenom, om än efter viss tid. Men att du ensam skulle anmoda er hyresgäst att flytta skulle förmodligen inte få någon verkan, särskilt då din man står som hyresvärd. Mvh,
Oscar RydénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning