Hur gör man förskott på arv till enskild egendom?

Jag och min fru (gifta) har precis köpt ett hus och min mamma ger mig pengar till kontantinsatsen, lagfarten och pantbreven som ett förskott i mitt arv. Hur skall man gå till väga för att det skall bli rätt vid en skiljsmässa så att jag inte mister den delen som jag har satsat vid husköpet. Skall man skriva något äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Lämpligt i denna situation är att din mamma gör ett skriftligt förbehåll att gåvan, d.v.s. pengarna, ska utgöra din enskilda egendom. Då gåvan skall användas för att finansiera ett husköp är det viktigt att din mamma inkluderar att även vad som trätt istället för gåvan och avkastning av densamma ska utgöra din enskilda egendom, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap 2§, https://lagen.nu/1987:230#K7. Du och din hustru bör också upprätta ett äktenskapsförord, i vilket man avtalar att egendom som tillhör eller tillfaller den ena av makarna ska utgöra dennes enskilda egendom. Ni kan välja att formulera äktenskapsförordet som att den summa du betalat för handpenning etc, eller att den ägarandel av fastigheten som din insats motsvarar, utgör din enskilda egendom. Fördelen med det senare är att då täcks också en ev. värdeökning av fastigheten in. Verkan av ett äktenskapsförord är att egendomen som omfattas av detta, inte kommer att ingå i en ev. framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs enligt ÄktB 7 kap 3§ att det upprättats skriftligt och undertecknats av båda makarna. Det måste dessutom registreras hos domstol och enligt ÄktB 16 kap 2§ görs detta hos tingsrätten. Hoppas svaret varit till hjälp, Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning