FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/08/2006

tidsbegränsning av timanställning?

Hur länge får man vara timanställd på samma företag, finns det någon tidsbegränsing för det? Om jag skulle bli sjuk, skall då min arbetsgivare betala för de första 14dagarna, om jag nu skulle vara sjuk tex en månad, eller det "skyddet" har jag inte som timanställd? Med Vänliga Hälsningar Jenny

Lawline svarar

Hej Huvudregeln är att en anställning gäller tills vidare. I vissa, särskilt angivna, fall får dock avtal om tidsbegränsad anställning träffas. Dessa fall finns angivna i 5 och 5a §§ anställningsskyddslagen. Exempel på fall där avtal om tidsbegränsad anställning får träffas är säsongsanställningar, feriearbeten eller visstidsanställningar p.g.a. tillfällig arbetsanhopning. Det är även tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad anställning med stöd av kollektivavtal. En tidsbegränsad anställning avslutas automatiskt vid den tidpunkt då avtalet löper ut. Detta gäller för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren och innebär alltså att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp. Att ha timanställning innebär att du arbetar de antal timmar som arbetsgivaren bedömer att det behövs och du får lön per timma. Det finns alltså ingen tidsbegränsning för hur länge du kan vara timanställd. Du har rätt till sjuklön från arbetsgivaren men bara för det antal timmar de bett dig arbeta på. Blir du sjuk övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du inte går miste om någon lön. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön i 14 dagar, dock är första dagen en karensdag. Skulle du vara sjuk längre blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Mvh Mvh
Magdalena ÅhlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?