Bevisning vid förtal

Kan man vid polisanmälan om förtal som bevis använda ett dokument där en person förtalar en hel styrelse, dvs kan jag som styrelsemedlem anse att jag personligen genom detta dokument blivit förtalad även om det är riktat mot hela styrelsen?

Lawline svarar

Hej! Ja, du kan använda det som bevis. I modern rättsskipning råder i stort sett såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Du kan använda i princip vilket bevismedel du vill. Det är emellertid väldigt svårt att få någon fälld för förtal, då man gör en avvägning mellan skyddet mot kränkande yttranden och medborgarnas yttrandefrihet. Man måste verkligen bevisa att uttalandet är ämnat att skada en persons anseende hos andra. Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om brott föreligger, det vill säga att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekad för andras missaktning. Det krävs dock inte för ansvar någon bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning. Bestämmelser om förtal finns i 5 kap. brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700. Där står att läsa att med förtal avses att någon utpekar en annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Lycka till!
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”