Arbetsgivare påstår att avtalad uppsägningstid inte gäller provanställning

Hej! Min prövoanställning har blivit uppsagd av arbetsgivaren. I anställningsavtalet finns följande text: "Anställningens upphörande: Vad gäller uppsägningstider tillämpas lagen (1982;80) paragraf 11 om anställningsskydd" Arbetsgivaren hävdar dock att texten bara gäller vid tillsvidareanställning och att jag med prövoanställning därför bara har rätt till 14 dagar uppsägningstid. Har han rätt? Om inte, hur ska jag göra för att få den lön jag har rätt till?

Lawline svarar

Hej! En provanställning är till för att arbetstagaren och arbetsgivaren under en tid ska kunna "pröva på varandra" för att kunna avgöra om en tillsvidareanställning är aktuell. Man har därför inte samma behov av den trygghet som följer av tröghet vid anställningsförhållandets upphörande som vid en tillsvidareanställning. Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS, som du kan läsa här: https://lagen.nu/1982:80 ) har en provanställd därför ingen uppsägningstid. En provanställning kan när som helst sägas upp utan skäl. Om det är arbetsgivaren som vill säga upp en provanställning i förtid ska han däremot enligt 31 § LAS underrätta dig och det lokala fackförbund du är med i minst två veckor i förväg. Det är förmodligen den bestämmelsen som din arbetsgivare tänker på. Även om inte LAS föreskriver en uppsägningstid kan parterna naturligtvis _avtala_ om att en sådan ska gälla. Du har bevisbördan för att ni har avtalat om uppsägningstid (den som påstår visst avtalsinnehåll har bevisbördan för det). Att en klausul i anställningsavtalet säger att 11 § LAS ska gälla (vilket ger minst en månads uppsägningstid) borde vara tillräcklig bevisning för att ni har avtalat om uppsägningstid. Man kan fråga sig varför något har tagits med i avtalet om det inte skulle gälla. Under uppsägningstiden har du rätt till löner och andra förmåner som följer av anställningen, även om du inte har några arbetsuppgifter. Om din arbetsgivare inte vill ge dig dessa kan du bli tvungen att använda domstols hjälp för att få dem. Jag råder dig att ta kontakt med en verksam jurist för hjälp om du vill gå vidare. Kanske kan ditt fackförbund hjälpa dig? Lycka till! Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo