Utbetalning av semesterersättning vid timanställning

Min heltidsanställning övergick till timanställning p.g.a att jag inledde studier. Inget nytt avtal skrivs mellan mig och arbetsgivare, men enligt muntlig överenskommelse så arbetar jag visst antal timmar i veckan med samma timlön som min månadslön baserades på. Nu undrar jag hur det ligger till med semesterersättning. I min mening har vi kommit överens om samma lön som tidigare så borde det innebära samma semesterförmåner. Har jag rätt i det? Kan arbetsgivare hävda att semesterersättningen är "inbakad" i lönen, trots att det inte stått på ett enda lönespec eller varit på tal om det tidigare?

Lawline svarar

Hej! För det första verkar det något underligt att din tillsvidareanställning övergått till en timanställning. Av Lagen om anställningsskydd (LAS) följer att det krävs en uppsägning för upphörande av tillsvidareanställning och därmed följer vissa tidsbegränsningar. Tillsvidareanställning innebär nämligen ett omfattande anställningsskydd för dig som arbetstagare. Om det nu är så att du och din arbetsgivare varit överens om detta bör du kräva att ni formulerar ett nytt anställningsavtal som anger att du nu är timanställd. Enbart ett muntligt avtal kan innebära viss risk för dig om något problem skulle uppstå, framförallt om din tidigare anställning upphört genom en uppsägning. Beträffande din semesterersättning är utgångspunkten i Semesterlagen att du har rätt till semesterersättning och att denna utgör 12 % (om inget annat anges i kollektivavtal) av lönen som du tjänar in under ett år. Denna del ska läggas undan av arbetsgivaren allt eftersom och betalas ut när du tar ut din semester. Att din semesterersättning är ”inbakad” i lönen är således underligt. Ett möjlig förklaring till detta resonemang är att din timlön har omräknats så att din tidigare månadslön helt enkelt fördelats på de antal timmar du arbetade då, utan att semesterersättningen som läggs undan varje månad räknats bort. Detta skulle ju innebära en högre timlön! Du kan enkelt kontrollera detta genom att se till den i avtalet angivna heltidslönen och fördela den på antalet timmar du arbetade förut. Oavsett vilket är en sådan konstellation inte tillåten utan tanken är att din arbetsgivare ska utbetala din semesterersättning i samband med din semester. I de fall du inte tar ut semester eller endast del av semestern ska återstående del av semesterersättningen betalas ut i slutet av året. Som jag redan påpekat bör du dock se till att få ett skriftligt avtal på din timanställning. Däri preciseras då även vad som gäller beträffande semesterersättning. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1977:480#R18 samt https://lagen.nu/1982:80. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000