Beviskrav i brottmål

2010-03-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
För ett tag sedan nekade en ordningsvakt mig inträde på en nattklubb. I konversationen som följde hävdar han att jag spottade honom i ansiktet, vilket jag inte gjorde. Nu har han polisanmält mig för ofredande. Vilka beviskrav är det som gäller i ett sådant här fall när ord står mot ord?
SVAR
Hej!

Tack för din fråga!

Att spotta någon i ansiktet kan utgöra ofredande enligt BrB 4:7 (här). Ofredande är ett brott som hör under allmänt åtal och det är därmed åklagaren som avgör frågan om åtal ska väckas eller inte, se RB 20:2 och 20:6.

Enligt RB 23:2 ska åklagaren väcka åtal om det finns tillräckliga skäl för ett åtal mot den misstänkte. Enligt förarbetena föreligger tillräckliga skäl om den aktuella gärningen är straffbar och om bevisningen är så stark att den kan läggas till grund för en fällande dom. Åklagaren är alltså skyldig att väcka åtal om dessa förutsättningar är uppfyllda.

Leder polisanmälningen mot dig till åtal är det åklagaren som har bevisbördan. Åklagaren måste därmed lägga fram tillräckligt stark bevisning för att du har spottat på ordningsvakten. Om åklagaren inte lyckas göra detta ska rätten utgå från att du inte har spottat på ordningsvakten.

Enligt RB 35:6 ankommer det på parterna att svara för bevisningen. Bevisningen kan utgöras av t.ex. vittnen. Vittnesmålens bevisvärde kan komma att förringas eller stärkas beroende på om t.ex. vittnet har en personlig relation till någon av parterna eller inte.

I brottmål är beviskravet mot åklagaren ställt mycket högt. För att du ska kunna fällas till ansvar krävs att din skuld är ställd utom rimligt tvivel och det får därmed alltså inte finnas några rimliga tvivel. Står ord mot ord är huvudprincipen att rätten i tveksamma fall ska döma till förmån för den tilltalade, dvs. rätten ska hellre fria än fälla.

Jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (403)
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis
2021-12-11 SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Alla besvarade frågor (98495)