Ansvar vid fel i fastighet.

Tillbyggd balkong (av fd ägarna) på villa/radhus som ger upp i plintarna pga ej skottat tak hela vinter och behöver lagas. Vem står för räkningen de som sålt eller de som köpt?

Lawline svarar

Hej, det framgår inte riktigt av din fråga om plintarna var ´trasiga´ redan vid fastighetsöverlåtelsen eller om felet uppståt först efter förvärvet. Jag kommer därför att nedan ge två svar, vilka utgår från de två olika förutsättningarna. 1. Om vi börjar med fallet att plintarna givit efter redan vid köpet av fastigheten, så gäller vid köp av fast egendom principen ´caveat emptur´ fullt ut, vilket ordagrant översatt betyder ´köparen må akta sig´. Köparen har med andra ord en väldigt långtgående, sträng undersökningsplikt. Säljaren kan endast göras ansvarig för vissa specifika uttalanden och garantier, samt dolda fel. Bestämmelser om detta finns i Jordabalken 4 kap 19§, https://lagen.nu/1970:994#K4P19S1. Om köparen vid en grundläggande, noggrann undersökningen av fastigheten borde upptäckt felet är det inte dolt. Det blir således en diskussion mellan köparen och säljaren vid förvärvet om hur ett sådant fel ska åtgärdas och på vems bekostnad. Köparen kan inte komma i efterhand och kräva att säljaren betalar för felet. Bestämmelser om detta finns i Jordabalken 4 kap 19§ 2 st, https://lagen.nu/1970:994#K4P19S2. Förelåg felet redan vid köpet och ingenting gjorts åt det då, finns det ingen möjlighet för köparen att vända sig till säljaren och kräva ersättning. 2. För det fallet att plintarn går sönder då fastigheten redan övergått till köparen så ska först påpekas att säljaren ansvarar för att fastigheten är ägnad åt det vanliga ändamålet. Finns det en balkong kan köparen med fog förutsätta att den ska hålla för normalt brukande. Som jag förstår det på din fråga har snön som legat på balkongen blivit så tung att plintarna som håller balkongen uppe har börjat ge efter. Det ska påpekas att ägaren själv ansvarar för skötsel av fastigheten, skador till följd av vanvård kan inte skyllas på säljaren. I detta fall låter det inte som att balkongen varit svagt konstruerad eller på annat sätt inte lämplig för normalt användnande, med hänsyn till de stora mängder snö som fallit på de flesta ställen i Sverige i år är det ju många konstruktioner som fått ge vika. Jag vet inte hur mycket snö det rör sig om i erat fall, eller hur den aktuella balkongen varit konstruerad, men jag har svårt att se att säljaren skulle kunna krävas på ansvar för att köparen inte skottat bort snön från tak/balkong, såvida man inte kan visa att balkongen inte byggts ordentligt och därför utgjort ett dolt fel på fastigheten. Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighetspant? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”