Gåva mellan makar

FRÅGA
Min fru driver ett AB som växer och därför har behov av tillfällig kredit där banken vill ha motsvarande belopp (2,5 msek) i borgen. Vi har obelånade fastigheter (villa och fritidshus) som vi inte vill innefatta av borgensåtagandet varför vi fundera på bodelning, alternativt gåva, där jag skulle bli 100% ägare av fastigheterna. Samtidigt skulle vi vilja ha ett konstruktion, som vid en eventuell skillsmässa, ger min fru rätt till 50% av fastigheterna eller att jag ger henne pengar motsvarande dess marknadssvärde. Vad är er rekommendation
SVAR
Hej,

Som du så riktigt framhåller är det möjligt, såväl genom en bodelning under bestående äktenskap eller genom gåva, att låta äganderätten till fastigheterna övergå till dig och därigenom bli oåtkomliga för din frus borgenärer. Sedan gåvoskatten slopades har jag förstått det som att den enklaste lösningen är att använda sig av en gåva, i vart fall så länge som det bara är fastigheterna som berörs.

Vid gåva mellan makar är det ett par saker ni bör känna till. För det första gäller vissa formkrav vid gåva av fast egendom (dvs. om ni också äger marken som husen står på). Dessa är de samma som vid köp av fast egendom och innebär enligt 4 kap. 1 § Jordabalken (JB) att båda parter skall skriva under en gåvohandling som skall innehålla fastighetens registreringsbeteckning och en förklaring av givaren att denne överlåter fastigheten. För att vara säkra på att din frus borgenärer inte kan ta fastigheterna i anspråk ska ni därefter först ansöka om registrering hos tingsrätten enligt 16 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB), varefter du skall söka lagfart enligt 20 kap. JB.
Om din fru redan är skuldsatt när gåvan registrerades kan regeln i 8 kap. 3 § ÄktB aktualiseras som innebär att du kan bli betalningsansvarig upp till gåvans värde om din fru inte kan betala sina skulder och hon saknar utmätningsbar egendom. Ni bör alltså genomföra gåvan innan din fru ingår borgensåtagandena för sitt bolag.

Ert önskemål om att fastigheternas värde skall delas lika mellan er vid en eventuell skilsmässa kan i stora drag (beror på fördelningen av övriga tillgångar och skulder) redan vara tillgodosedda genom lagstiftningen. Att du blir ägare till fastigheterna medför att dessa, tillsammans med allt annat du äger, utgör ditt giftorättsgods. Vid en bodelning pga. skilsmässa kommer du i första hand få behålla den del av ditt giftorättsgods som motsvarar dina skulder. Det som därefter återstår av ditt giftorättsgods läggs samman med din frus återstående giftorättsgods och delas därefter lika mellan er. Att du fått fastigheterna i gåva förändrar inte denna ordning, såtillvida inte du och din fru uttryckligen gjort fastigheterna till din enskilda egendom genom att komma överens om att fastigheterna inte skall utgöra giftorättsgods.

Sammanfattningsvis är det en god idé att genom gåva skydda fastigheterna från att kunna tas i anspråk av din frus borgenärer. Dessutom är det mycket möjligt att resultatet vid en bodelning pga. av skilsmässa, oavsett gåvan, innebär att din fru erhåller en del av värdet av fastigheterna. Genom att uppskatta era tillgångar och skulder kan ni räkna ut den ekonomiska effekten vid en bodelning av att fastigheterna utgör ditt giftorättsgods och inte din frus.
Vill ni ha en så rättvisande bild som möjligt bör ni ta kontakt med en yrkesverksam jurist.

Med vänliga hälsningar,

Elias Himsel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98495)