Bevisning

2010-03-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
P böter. Jag har fått en p-bot fast jag hade erlagt avgift och placerat biljetten på instrumentbrädan i bilen. På biljett stod det att den skulle Placeras innanför framrutan fullt läsbar utifrån. Jag hade lagt p-biljetten på passagerar sidan på instrumentpanelen och den var fullt läsbar utifrån. jag ringde direkt när jag kom ut till bolaget P-Bolaget HOJAB som då säger att det har fotat en ogiltig biljett i framrutan. Jag hade en gammal biljett som bara kunde ses ifrån sidorutan på förarsidan (den delger de inte). Jag har skickat foton på hur biljet var placerad och hur den kunde läsas utifrån utan problem och skrivit tre brev utan resultat. I sista brevet ifrån HOJAB frågar de om jag vill få ärendet provat i tingsrätt . Vilket jag har föravsikt att gå vidare med. För jag anser att deras pvakt inte har uppfyllt sitt krav i att kontrollera min framruta helt och hållet. Det verkar som de kan göra som de vill oavsett om pbiljett finns eller inte. Frågan vad sker där? Hur kan jag förbereda mig? vilka chanser har jag att få rätt?
SVAR
Hej
I Sverige gäller principen om fri bevisvärdering som kommer till uttryck i 35 kap 1§ rättegångsbalken (se här här). Denna princip ger att domaren fritt kan värdera bevisningens styrka (med vägledning i praxis och förarbeten), dessutom skall värderingen ske efter "samvetsgrann prövning".

Denna princip är själva grunden för bevisning tillsammans med principen om fri bevisföring som ger att du får föra i princip vilken bevisning du vill.

I detta fall så finns det en p-biljett som tydligt visar att du betalt för tiden du stått parkerad. Det blir då en fråga om detta står sig i rätten.

Det är naturligtvis svårt att bedöma hur rätten ser på bevisningen men det kan vara fördelaktigt om du har ett vittne som var med när bilen parkerades och som kan vittna om att biljetten legat fullt synlig. All bevisning som du har tillgång till bör du prestera då det kan ha relevans utifrån tidigare nämnda principer.

Utifrån min bedömning så blir det svårt för rätten att frångå den presterade biljetten. Jag tycker att du verkar ha ett bra utgångsläge men du bör samla den bevisning som du tror är relevant och eventuellt rådgöra med en advokat om du tycker att det är värt det.

Utifrån det du berättat kan jag inte ge en närmare bedömning av dina chanser i tingsrätten.

lycka till !

MVH

Klas Eklund
Klas Eklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?