FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 29/03/2010

Grund för avskedande

Hej Fick idag "sparken" ifrån mitt jobb pga olika påståenden, som jag ej tycker är sanna.Jobbar/de som personlig ass. Den grövsta är att jag nån(arbetskamrat) påstår att jag har sagt att jag skulle övermedicinera våran brukare och skylla på en annan arbetskamrat, så hon skulle bli av med jobbet. Den här personen som då skulle skyllas på kommer jag inte riktigt överrens med , men aldrig skulle jag göra så, vi är ju vuxna människor. Jag tycker att jag har blivit behandlad fel, och när jag fick beskedet kunde jag ej försvara mig eller chans att få prata med den som påstår sådana här saker. Vad ska jag göra?? snälla hjälp mig

Lawline svarar

Hej För att avskeda någon fordras att arbetstagaren i väsentlig mån (grovt) åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Arbetstagarens beteende skall vidare vara avsiktligt eller så pass grovt vårdslöst att ett sådant uppförande inte skall behöva tålas inom något rättsförhållande (se https://lagen.nu/1982:80 18 § LAS). Detta beteende kan röra sig om uppsåtlig brottslighet riktat mot arbetsgivaren eller kollegor eller att stjäla material från arbetsplatsen. Det är i regel svåra omständigheter som skall föreligga för att ett giltigt avskedande skall kunna ske. Om du vill ogiltigförklara ditt avskedande krävs att du underrättar din arbetsgivare om detta senast två veckor efter det att avskedandet skedde (40 § LAS). Jag rekommenderar dig att sedan vända dig till ditt fackliga förbund. Även om du inte är medlem i facket så brukar de ändå vara väldigt hjälpsamma och ofta villiga att tala med din arbetsgivare. Vänligen
Lawline Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?