FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/03/2010

Omleverans vid fel i vara

Enligt Köplagen 23§ sägs det att köparens omleverans begränsas om en vara är unik eller har individuella egenskaper. Om jag beställer en svart bil som ska ha läderratt och intergrerade bälteskuddar för barn i baksätet, räknas det som en unik vara som inte kan omlevereras?

Lawline svarar

Omleverans (gillt gods) innebär ett krav på säljaren att leverera en felfri vara istället för en levererad som är behäftat med något fel. Påföljden omleverans är en mer ingripande påföljd vid fel i vara än ett avhjälpande. Ett avhjälpande innebär att säljaren åtgärdar det som brister hos den levererade varan. I reglerna om omleverans i köplagen (KöpL) 34 § hänvisas till KöpL 23 §: "Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §." Hänvisningen till 23 § skall tolkas så att säljaren inte är skyldig att företa omleverans, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Detta undantag grundar sig på att det i allmänhet skulle vara alltför betungande eller till och med omöjligt för säljaren att leverera en ny vara om den är unik eller om den har utpräglat individuella egenskaper. Om den specificerade extrautrustningen i detta fall utgör ett sådant hinder är en bedömningsfråga. När man gör denna bedömning får man utgå ifrån säljarens individuella möjligheter. Är säljaren näringsidkare? Är säljaren bilhandlare? Om det skulle vara så att köparen inte, med hänsyn till ovanstående, kan begära omleverans kan han istället begära avhjälpande. Med vänliga hälsningar,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo